Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Prawo pracy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - Uprawnienia i urlopy

2006-12-19Uprawnienie do urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pytanie:Skończyłam urlop macierzynski z dniem 13 grudnia. Mam zalegly urlop za 2005 - 13 dni , za 2006 - 26

Odpowiedź:Stosownie do art. 163 par. 3 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy, na jej wnio

Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem » Uprawnienia i urlopy

 

2006-12-18Likwidacja zakładu pracy w czasie trwania ciąży pracownicy

Pytanie:Jestem zatrudniona na czas nieokreslony, w styczniu 2007 firma zostanie zlikwidowana, ja jestem w 6

Odpowiedź:Likwidacja zakładu pracy daje podstawę do rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży. Jednakże

Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem » Uprawnienia i urlopy

 

2006-12-06Sposób liczenia wymiaru urlopu macierzyńskiego

Pytanie:DOT. DŁUŻSZEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO Czy jest jakieś wyjście, abym mogła skorzystać z dodatkowych

Odpowiedź:Pytanie związane jest z nowelizacja Kodeksu pracy, która wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2006r. N

Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem » Uprawnienia i urlopy

 

2006-11-10Zajście w ciążę w czasie biegu okresu wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez kobietę

Pytanie:Moja żona złożyła wypowiedzenie 27.10.06, którego termin upływał 11.11.06 - miala 2 tygodniowy okres

Odpowiedź:Niestety żona nie może uchylić się od oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego pracodawcy. Byłoby to m

Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem » Uprawnienia i urlopy

 

2006-10-23Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Pytanie:Posiadam umowę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Planujemy z mężem ko

Odpowiedź:Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują w przypadku pracownika powracającego z urlopu wychowawczego ob

Prawo pracy » Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem » Uprawnienia i urlopy