Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne

Postępowanie sądowe - Postępowanie cywilne - Postępowanie egzekucyjne

2006-12-20Podstawy wykreślenia z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Pytanie:Ponieważ egzekucja okazała się nieskuteczna wierzyciel wystąpił do sądu o nakazanie wyjawienia mająt

Odpowiedź:Odpowiedź sądu rejestrowego jest prawidłowa. Wykreślenie dłuznika z Krajowego Rejestru Dłużników Nie

Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Postępowanie egzekucyjne

 

2006-11-03Ograniczenia przy egzekucji z renty, emerytury

Pytanie:Czy komornik może zająć świadczenia z renty socjalnej , jeśli tak to ile i na jakiej podstzawie, zaz

Odpowiedź:Można zająć rentę co do zasady. Jednakże obowiązujące przepisy zawierają odpowiednie ograniczenia. I

Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Postępowanie egzekucyjne

 

2006-09-21Sposób prowadzenia egzekucji z części ułamkowej nieruchomości

Pytanie:Mój ojciec zaciągnął wiele kredytów, których nie jest w stanie spłacić, nie wiem dokładnie ile, dost

Odpowiedź:Jeżeli mieszkanie stanowiło majątek wspólny Pani rodziców to w wyniku śmierci matki – udział w

Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Postępowanie egzekucyjne