Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Postępowanie sądowe - Postępowanie cywilne

Dostępne tematy:

Dowody i postępowanie dowodowe

Środki dowodowe, w szczególności zeznania świadków, dowód z dokumentów, opinia biegłego, przesłuchanie stron, sposób i termin zgłaszania dowodów.

Postępowanie egzekucyjne

Wykonywanie wyroków cywilnych, egzekwowanie zasądzonych: roszczeń pieniężnych, nałożonych w wyroku obowiązków, rodzaje egzekucji, w szczególności z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, kwoty wolne od egzekucji, czynności komornika.

Wyroki

Rodzaje wyroków (wyroki zaoczne, nakazy zapłaty), prawomocność wyroków, natychmiastowa wykonalność wyroków.

Wyłączenie sędziego

Przesłanki wyłączenia sędziego od prowadzenia danej sprawy, wyłączenie z mocy samego prawa, wyłączenie na wniosek, skutki prowadzenia sprawy przez sędziego, który powinien być wyłączony.