Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne

Postępowanie sądowe - Postępowanie cywilne - Dowody i postępowanie dowodowe

2006-11-24Prawo do odmowy złożenia zeznań przez świadka

Pytanie:Państwowa inspekcja pracy po doniesieniach byłych pracowników wytoczyła sprawę firmie o ustalenie is

Odpowiedź:Każdy świadek wezwany przez sąd w postępowaniu cywilnym ma obowiązek stawić się na rozprawę oraz zez

Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Dowody i postępowanie dowodowe

 

2006-09-21Dowód z opinii biegłego a opinia prywatna strony

Pytanie:Została wykonana wycena nieruchomości przez biegłego sądowego. Strona przeciwna złożyła zastrzeżenia

Odpowiedź:Jeżeli opinia, o której mowa w pytaniu została sporządzona na zlecenie sądu przez wyznaczonego przez

Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Dowody i postępowanie dowodowe