Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sądowe - Postępowanie cywilne - Postępowanie egzekucyjne

2006-09-21

Sposób prowadzenia egzekucji z części ułamkowej nieruchomości

Pytanie

Mój ojciec zaciągnął wiele kredytów, których nie jest w stanie spłacić, nie wiem dokładnie ile, dostał już listy od komornika i firmy windykacyjnej. Posiadamy mieszkanie, boje się, że je stracimy. Ojciec nie jest jedynym właścicielem. Mama była razem z nim, po jej śmierci podobno mi i moim braciom należy się jej część. Czy komornik i firma windykacyjna mogą wyrzucić nas z tego domu mimo że ojciec nie jest jedynym właścicielem? Czy mogą przejąć jakąś cześć tego mieszkania, przenieść nas do innego?? Czy w razie jego śmierci mogą nas obciążyć jego długami?

Odpowiedź

Jeżeli mieszkanie stanowiło majątek wspólny Pani rodziców to w wyniku śmierci matki – udział w wysokości ½ we współwłasności stanowił zatem spadek po matce, który odziedziczył Pani ojciec i Pani rodzeństwo ( w tym Pani). Małżonek i dzieci dziedziczą w częściach równych, z tym, że małżonek co najmniej ¼. W takiej sytuacji jest Pai wraz z braćmi i ojcem współwłaścicielem mieszkania. Jednakże konieczne jest złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. W wyniku tego sąd wyda postanowienie, które da podstawę do wpisania Pani i Pani braci do księgi wieczystej.
Powyższe będzie miało ten skutek, że w przypadku wszczęcia egzekucji komorniczej przeciwko Pani ojcu - zajęciu i ewentualnej sprzedaży może podlegać tylko ułamkowa cześć tej nieruchomości, która stanowi jego własność. Powoduje to w praktyce, że trudno będzie znaleźć osobę chętną do kupienia udziału we współwłasności mieszkania.
Gdyby do tego doszło – nie wpłynie to tak na sferę prawną Pani i Pańskich braci, by musiała się Pani wyprowadzać itp. Nabywca, jak każdy współwłaściciel, może natomiast zażądać zniesienia współwłasności bądź przez jej fizyczny podział, bądź przez jej przyznanie jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą pozostałych, bądź poprzez jej sprzedaż i podział osiągniętej ceny.
W przypadku śmierci ojca – do spadku wchodzą zarówno aktywa jak i długi. Przed długami istnieją dwa sposoby obrony – bądź odrzucenie spadku w ogóle – spowoduje to, że dany spadkodawca nie nabędzie jednak również aktywów. Drugi sposób to złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co spowoduje, że dłużnicy będą mogli uzyskać zaspokojenie swoich długów tylko do wysokości aktywów nabytych przez danego spadkobiercę.

Słowa kluczowe

egzekucja z części ułamkowej nieruchomości · egzekucja z nieruchomości · dług · dziedziczenie ustawowe ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120