Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Postępowanie sądowe » Postępowanie cywilne » Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie sądowe - Postępowanie cywilne - Postępowanie egzekucyjne

2006-12-20

Podstawy wykreślenia z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Pytanie

Ponieważ egzekucja okazała się nieskuteczna wierzyciel wystąpił do sądu o nakazanie wyjawienia majątku przez dłużnika. Prawomocne postanowienie w tym zakresie poszło do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, gdzie dłużnik został wpisany z urzedu. Następnie zawarł on z wierzycielem ugodę, zgodniez którą zapłacił część sumy, a pozostała należność została umorzona. Umorzone też jest postępowanie przed komornikeim.
Jak można teraz wykreślić się z RDN? Sąd rejestrowy twierdzi, że może wykreślić dłużnika tylko, gdy:
1. tytuł egzekucyjny zostanie pozbawiony klauzuli wykonalności,
2. prawomocne postanowienie nakazujące wyjawienie majątku zostanie uchylone.
Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź

Odpowiedź sądu rejestrowego jest prawidłowa. Wykreślenie dłuznika z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może faktycznie nastąpić tylko w tych dwóch przypadkach.
W sytuacji opisanej w pytaniu należy złożyć wniosek do sądu, który wydał postanowienie o wyjawieniu majatku o jego uchylenie. Wszystkie postanowienia niekończące postepowania w danej sprawie mogą być zmienione bądź uchylone w każdej chwili, gdy doszło do zmiany okoliczności faktycznych, na podstawie których zostały wydane (art. 359 kpc). Wniosek należy zatem uzasadnić ugodą zawartą z wierzycielem oraz jej wykonaniem. Do wniosku należy dołączyć tą ugodę.
Po uchyleniu postanowieniao wyjawieniu majątku należy zwrócić się z wnioskiem do sądu rejesrowegoo wykreślenie dłużnika.

Słowa kluczowe

wyjawienie majątku · rejestr dłużników niewypłacalnych ·

drukuj

Podziękowanie

Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc.