Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Stosunek pracy

Prawo pracy - Stosunek pracy - Umowa o pracę

2007-01-28Powierzenie wykonywania innej pracy na okres 3 miesięcy

Pytanie:Pracodawca oddelegował mnie, bez mojej zgody na 3 miesiące do nowego miejsca pracy na to samo stanow

Odpowiedź:Pracodawca ma prawo skierować pracownika, bez jego zgody do innej pracy na okres nie przekraczający

Prawo pracy » Stosunek pracy » Umowa o pracę

 

2006-12-04Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pytanie:Przebywam na zwolnieniu lekarskim od 15.11.2006 do 06.12.2006. 01.12.2006 zjawiło się u mnie w domu

Odpowiedź:Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak każde inne oświadczenie w

Prawo pracy » Stosunek pracy » Umowa o pracę

 

2006-11-02Jak traktować przedłużenie okresu trwania kolejnej umowy o pracę na czas określony

Pytanie:Chciałbym uzyskać informację na temat długości okresu wypowiedzenia. Jak należy liczyć okres zatrudn

Odpowiedź:W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pra

Prawo pracy » Stosunek pracy » Umowa o pracę

 

2006-10-23Kolejna z rzędu umowa o pracę

Pytanie:Czy trzecia umowa z tym samym pracodawcą nie powinna być zawarta na czas nieokreślony? Pracodawca po

Odpowiedź:Zasadą wynikającą z Kodeksu pracy jest to, że kolejna umowa o pracę z tym samym pracodawcą musi być

Prawo pracy » Stosunek pracy » Umowa o pracę

 

2006-09-21Przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Pytanie:Czy pracodawca może jako przyczynę wypowiedzenia umowy na okres próbny (3 miesiące) podać art.33 K.P

Odpowiedź:W wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny, podobnie jak umowy na czas określony, nie ma obowiązk

Prawo pracy » Stosunek pracy » Umowa o pracę