Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Stosunek pracy

Prawo pracy - Stosunek pracy - Wypowiedzenie umowy o pracę

2007-03-01Czas trwania umowy o pracę na czas określony, a okres wypowiedzenia

Pytanie:Od września 2006 zostałam zatrudniona na umowę o pracę na czas określony 5 lat, czyli już od 6 miesi

Odpowiedź:W przypadku umów o pracę na czas określony, wcześniejsze jej rozwiązanie w drodze wypowiedzenia jest

Prawo pracy » Stosunek pracy » Wypowiedzenie umowy o pracę

 

2006-11-23Okres wypowiedzenia przy umowie na niepełny etat

Pytanie:Pracuję w pewnej firmie ponad 3 lata na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu. Jaki obowią

Odpowiedź:Przy umowie o pracę na niepełny etat obowiązuje taki sam okres wypowiedzenia jak przy umowie na cały

Prawo pracy » Stosunek pracy » Wypowiedzenie umowy o pracę

 

2006-11-02Długość okresu wypowiedzenia w zalezności od stażu pracy

Pytanie:Chciałbym uzyskać informację na temat długości okresu wypowiedzenia. Jak należy liczyć okres zatrudn

Odpowiedź:W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi: - 2 tygodnie, jeżeli pra

Prawo pracy » Stosunek pracy » Wypowiedzenie umowy o pracę

 

2006-11-02Prawo do odprawy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie:Mam pytanie w związku ze zwolnieniem mnie z pracy. W firmie pracowałem ponad osiem lat i zostałem zw

Odpowiedź:Skoro przyczyną wypowiedzenia była reorganizacja zatrudnienia to co do zasady zwalnianemu pracowniko

Prawo pracy » Stosunek pracy » Wypowiedzenie umowy o pracę

 

2006-10-20Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Pytanie:1. Otrzymałam i podpisałam umowę na czas nie określony z podanym terminem wypowiedzenia 2 tygodnie,

Odpowiedź:Umowa o pracę na czas określony co do zasady nie może być wypowiedziana. Jest to możliwe jedynie w p

Prawo pracy » Stosunek pracy » Wypowiedzenie umowy o pracę