Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo karne i wykroczenia - Prawo karne

Dostępne tematy:

Zatarcie skazania

Usunięcie wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego, terminy zatarcia przy poszczególnych przestępstwach i orzeczonych za nie karach, zatarcie z mocy prawa i na wniosek.