Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo karne i wykroczenia - Wykonywanie wyroków

Dostępne tematy:

Wykonywanie środków karnych

Sposób wykonywania środków karnych, w szczególności: zakazu prowadzenia pojazdów (odebranie prawa jazdy), przepadku przedmiotów, obowiązku naprawienia szkody, zapłaty nawiązki.