Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Stosunek pracy

Prawo pracy - Stosunek pracy - Stosunek pracy nauczycieli

2006-11-23Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

Pytanie:Jestem nauczycielem mianowanym i przez 6 lat pracowałam w szkole, po rocznym urlopie wychowawczym ro

Odpowiedź:W przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy - Karta nauczyciela. Stosuje się ją równ

Prawo pracy » Stosunek pracy » Stosunek pracy nauczycieli

 

2006-09-18Mozliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony z nauczycielem kontraktowym

Pytanie:Od września 2004 roku pracuję w szkole jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacy

Odpowiedź:Karta nauczyciela wyraźnie wskazuje w art. 10 w jakich sytuacjach z nauczycielem kontraktowym zawier

Prawo pracy » Stosunek pracy » Stosunek pracy nauczycieli