Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo pracy » Stosunek pracy » Stosunek pracy nauczycieli

Prawo pracy - Stosunek pracy - Stosunek pracy nauczycieli

2006-11-23

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

Pytanie

Jestem nauczycielem mianowanym i przez 6 lat pracowałam w szkole, po rocznym urlopie wychowawczym rozpoczęłam nową pracę i od września 2006 roku pracuję w przedszkolu. Sprawa dotyczy urlopu wypoczynkowego - czy za okres przepracowany w przedszkolu od wrzesnia do grudnia należy mi się urlop wypoczynkowy czy nie. Prosze o podanie podstawy prwawnej.

Odpowiedź

W przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy - Karta nauczyciela. Stosuje się ją również do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych. Ilekroć w ustawie tej jest mowa o szkołach bez bliższego ich określenia - rozumie się przez to również przedszkola.
W związku z tym, że przedszkole jest placówką w funkcjonowaniu której nie przewiduje się ferii - zatrudniony w nim nauczyciel ma prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym (art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela).
Skoro rozpoczęła Pani pracę od września to będzie miała Pani prawo do urlopu proporcjonalnego do przepracowanego okresu - w wymiarze 12 dni (art. 64 ust. 5a Karty nauczyciela). Urlop proporcjonalny nalicza się na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy.

Słowa kluczowe

urlop proporcjonalny · Karta nauczyciela · przedszkole ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120