Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo pracy » Stosunek pracy » Stosunek pracy nauczycieli

Prawo pracy - Stosunek pracy - Stosunek pracy nauczycieli

2006-09-18

Mozliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony z nauczycielem kontraktowym

Pytanie

Od września 2004 roku pracuję w szkole jako nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Są to tzw. zajęcia pozalekcyjne. Rozpoczynając pracę otrzymałam umowę o pracę na czas określony (na rok szkolny), następna umowa była taka sama (na następny rok szkolny). Obecnie, mimo tego, że dyrektor obiecał mi umowę o pracę na stałe, również otrzymałam umowę na czas określony (na rok).
Jak traktować tę umowę?Zgodnie z Kodeksem Pracy- jest to już 3 umowa z tym samym pracodawcą- 3 umowę traktuje się jako umowę na stałe, ale jest jeszcze Karta Nauczyciela, która ma swoje odrębne przepisy o zatrudnieniu. Obecnie jestem nauczycielem kontraktowym. Godziny, które prowadzę są dotowane z Urzędu Gminy. Dyrektor stwierdził, że nie może podpisać ze mną umowy na stałe, ponieważ nie wie czy w następnym roku te godziny zostaną przyznane przez Gminę. Czy dyrektor może co rok podpisywać ze mną umowę o pracę na czas określony?

Odpowiedź

Karta nauczyciela wyraźnie wskazuje w art. 10 w jakich sytuacjach z nauczycielem kontraktowym zawiera się umowy o pracę na czas określony. Są to:
zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
zastępstwo nieobecnego nauczyciela.

Przyjmuje się zatem, że Karta Nauczyciela w sposób wyczerpujący reguluje przypadki zawierania umów o pracę na czas określony, wobec czego w przypadku zatrudnienia nauczycieli nie stosuje sie przepisu Kodeksu pracy (art. 251) mówiącego, że trzecią kolejną umowę na czas określony zawartą z tym samym pracownikiem należy traktować jako umowę na czas nieokreślony.
Zatem nauczyciel kontraktowy będzie mógł domagać sie uznania łączącej go z pracodawcą umowy za zawartą na czas nieokreślony tylko w przypadku, gdy umowa na czas określony została z nim zawarta wbrew wymienionym wyżej dwóm warunkom. Jeżeli zatem warunki te są nadal spełnione, można, a nawet powinno się zawierać się umowę na czas określony, niezależnie od tego, która to umowa z rzędu.
W sytuacji przedstawionej w pytaniu mogło chodzić tylko o przypadek zawarcia umowy na czas określony w związku z potrzebą wynikająca z organizacji nauczania.
Za taką potrzebę, w naszej ocenie, może byc uznana okoliczność, że utrzymywanie danego stanowiska pracy zależy w całości od corocznych dotacji uzyskiwanych przez szkołę od Gminy. Zatem niepewność uzyskania tych dotacji w kolejnym roku może uzasadniać zatrudnienie nauczyciela jedynie na podstawie umowy o prace na czas określony.

Słowa kluczowe

umowa o pracę na czas określony · nauczyciel ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120