Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo cywilne » Własność i inne prawa rzeczowe

Prawo cywilne - Własność i inne prawa rzeczowe - Własność lokali - wspólnoty mieszkaniowe

2006-10-12Możliwość ustanowienia wspólnoty mieszkaniowej w budynku spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:Nieruchomość posiada 40 lokali którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Są to mieszkania własnos

Odpowiedź:W przypadku ustanawiania odrębnej własności tylko części lokali w budynku należącym do spółdzielni m

Prawo cywilne » Własność i inne prawa rzeczowe » Własność lokali - wspólnoty mieszkaniowe