Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo cywilne - Własność i inne prawa rzeczowe

Dostępne tematy:

Nabycie własności rzeczy

Sposoby nabycia własności rzeczy, sprzedaż, darowizna, dziedziczenie, przekazanie gospodarstwa rolnego następcy, zasiedzenie. Zrzeczenie się własności rzeczy.

Nieruchomości

Wykup nieruchomości, podział nieruchomości, władanie nieruchomością.

Prawo wodne

Korzystanie z nieruchomości przylegającej do zbiornika wodnego lub rzeki.

Własność lokali - wspólnoty mieszkaniowe

Odrębna własność lokali mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, uprawnienia wspólnoty, podejmowanie uchwał przez wspólnotę i możliwość ich zaskarżania.