Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo rodzinne - Małżeństwo

Dostępne tematy:

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego małżonka, odpow. małżonków za długi powstałe przed zawarciem małżeństwa, odpow. po rozwodzie za długi z okresu małżeństwa.

Rozwód i separacja

Separacja, rozwód: bez orzekania o winie, z winy jednego z małżonków,z winy obijga małżonków, składniki wyroku rozwodowego: orzekanie o wspólnym mieszkaniu, o władzy rodzicielskiej, alimenty

Zarząd majatkiem wspólnym małżonków

Czynności prawne dotyczące majątku wspólnego małżonków, możliwość podejmowania czynności dotyczących majątku wspólnego przez jednego małżonka, wyrażanie zgody przez małżonka na czynności podejmowane przez drugiego małżonka.

Zawarcie małżeństwa

Przesłanki ważności małżeństwa, wymagany wiek przyszłych małżonków, małżeństwo konkordatowe.