Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Pomoc i ubezpieczenia społeczne » Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Pomoc i ubezpieczenia społeczne - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Uprawnienia z tytułu choroby zawodowej

2006-11-08Prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci uprawnionego do renty w związku z chorobą zawodową

Pytanie:Mój tato w latach 80-tych nabył prawo do renty z tytułu choroby zawodowej. W marcu przeszedł na emer

Odpowiedź:Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci uregulowane jest w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z t

Pomoc i ubezpieczenia społeczne » Wypadki przy pracy i choroby zawodowe » Uprawnienia z tytułu choroby zawodowej

 

2006-08-24Dochodzenie uprawnień z tytułu choroby zawodowej

Pytanie:Po badaniach kontrolnych lekarz stwierdził pogorszenie słuchu. Określił, że jestem zdolny do pracy w

Odpowiedź:Samo pogorszenie słuchu nie musi jeszcze przesądzać o uznaniu tej przypadłości za chorobę zawodową.

Pomoc i ubezpieczenia społeczne » Wypadki przy pracy i choroby zawodowe » Uprawnienia z tytułu choroby zawodowej