Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Obowiązki pracodawcy i pracownika

Prawo pracy - Obowiązki pracodawcy i pracownika - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

2006-12-17Skutki kary upomnienia

Pytanie:Proszę o odpowiedź dotyczącą: 1) konsekwencji prawnych uzielenia upomnienia przez pracodawcę, 2) t

Odpowiedź:Upomnienie zostaje wpisane do akt pracowniczych. Może np. spowodować odmowę przyznania premii (wszys

Prawo pracy » Obowiązki pracodawcy i pracownika » Odpowiedzialność porządkowa pracowników