Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Spadki » Dział spadku

Prawo cywilne - Spadki - Dział spadku

2006-09-05

Dziedziczenie nieruchomości, sposoby podziału spadku, postępowanie spadkowe

Pytanie

Spadek po mamie: jesteśmy 4 siostry i ojciec, mama nie żyje od 2003r. nie było jeszcze sprawy spadkowej. Do spadku wchodzi część domu o pow. 380m2 i działka, na którym on stoi. Mieszkamy wszyscy w tym domu.
1. czy ma znaczenie fakt, że dom nie jest oddany do użytku ale mieszkamy w nim już 6 lat?
2. w jakiej części dziedziczy każde z nas? (2 starsze siostry są zamężne a 2 młodsze nie, czy mężowie też mają prawa do części zony) i w jakiej części dziedziczy tata?
3. czy ma znaczenie fakt, ze najstarsza siostra stanowi rodzinę zastępczą dla najmłodszej 15-letniej siostry?
4. czy będziemy musieli zapłacić jakiś podatek po sprawie spadkowej i po ile każdy z nas? czy w takim przypadku część mamy przechodzi automatycznie w nasze posiadanie bez podatku?
5. czy na sprawie spadkowej musza być obecne wszystkie siostry i tata (jedna jest za granicą)?
6. jeżeli jedna z nas chce odkupić część drugiej to czy musi być ta część wyceniona przez rzeczoznawcę? i czy reszta musi wydać na to zgodę? czy na wartość tej części składa się część domu i działki? jak to wyliczyć?
7. czy tata może przepisać część swojej części domu na którąś z nas, jeżeli ta mieszka już na jego części domu? czy pozostali muszą wyrazić na to zgodę?
8. czy prościej będzie jeżeli tata zrzeknie sie swojej części na rzecz dzieci w zamian za utrzymanie czy lepiej będzie jak jego część zostanie podzielona po jego śmierci na córki? kiedy są wyższe koszty?

Odpowiedź

Dla dziedziczenia nie ma znaczenia fakt, że dom nie został oddany do użytku – mimo to spadkobiercy nabędą jego własność.
Mężowi zmarłej przypadnie ¼ spadku, czterem córkom po 3/16 dla każdej. W przypadku córek zamężnych – spadek będzie stanowił ich majątek osobisty, chyba że zmarła w testamencie postanowiła, że wejdzie on do majątku wspólnego małżonków. Nie ma znaczenia dla dziedziczenia, że jedna z sióstr stanowi rodzinę zastępczą dla drugiej.
Co do wysokości i sposobu naliczania spadku – patrz odnośnik zamieszczony poniżej artykułu. Spadek nabywa się niezależnie od tego czy podatek został uiszczony czy nie.
Sąd wzywa na rozprawę w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku wszystkich potencjalnych spadkobierców, jednakże ich udział nie jest obowiązkowy. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające prawo do dziedziczenia – np. odpisy aktów urodzenia w przypadku dzieci, akt małżeństwa w przypadku małżonka.
Zarówno do działu spadku jak i późniejszej sprzedaży części nieruchomości nie jest konieczne dokonanie jej wyceny przez rzeczoznawcę, wartość może być po prostu ustalona w umowie stron. Budynek, co do zasady, stanowi część składową nieruchomości gruntowej, zatem przy sprzedaży jego części należy uwzględnić również wartość stosownej do wysokości udziału w nieruchomości części gruntu, na której budynek jest posadowiony.
Ojciec może dowolnie dysponować swoją częścią spadku – zarówno udziałem we współwłasności nieruchomości jeżeli nie zostanie dokonany podział nieruchomości jak i przypadającą mu w wyniku takiego podziału częścią nieruchomości, nie jest zatem konieczna zgoda pozostałych spadkobierców.
Ojciec juz przy dziale spadku może przekazać przypadającą mu część nieruchomości na córki, w ramach umowy dożywocia, bądź służebności mieszkania. Równie dobrze może zachować ją dla siebie - a córki uzyskają ja w przyszłości w drodze dziedziczenia. Koszty w jednym jak i drugim przypadku będą zbliżone.

Słowa kluczowe

dział spadku · podatek od spadków i darowizn · dziedziczenie ustawowe ·

Powiązania

Umowny dział spadku, sposób ustalania wysokości podatku |

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120