Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Spadki » Dział spadku

Prawo cywilne - Spadki - Dział spadku

2006-08-31

Umowny dział spadku, sposób ustalania wysokości podatku

Pytanie

Po śmierci matka zostawiła nieruchomość oraz gospodarstwo rolne. Pozostał także zaciągnięty kredyt hipoteczny na wspomnianą nieruchomość. Chcemy z bratem i ojcem podzielić spadek w ten sposób, aby nieruchomość należała do brata i ojca, a gospodarstwo do mnie. Bank zgodził się przepisać kredyt na brata i ojca (będziemy go jednak spłacać solidarnie).
1.czy można w ten sposób podzielić spadek?
2.ile może wynieść podatek jeśli nieruchomość była wyceniona na 220tys?
3.jakie są koszty postępowania spadkowego?
4.chciałabym się zabezpieczyć na wypadek, gdyby brat nie spłacał kredytu - czy można ewentualnie zrzec się swojej części spadku na rzecz brata ale spłaty zażądać w dowolnym momencie?
5.ewentualnie czy można zrzec się praw do spadku pod warunkiem ze brat zrzeknie się praw do przyszłego spadku po tacie?

Odpowiedź

1.Można dokonać działu spadku w ten sposób. Możliwe są ewentualne dopłaty pomiędzy spadkobiercami jeżeli przypadające im w wyniku działu spadku rzeczy odbiegały wartością od przysługującego im udziału.
2.Co do wysokości podatku – przede wszystkim ustalany on będzie od wartości całego spadku. Jednakże zgodnie z przepisami Ustawy od spadków i darowizn – podatkowi nie podlega nabycie gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem wchodzącego w jego skład budynku mieszkalnego. Zatem do podstawy wymiaru podatku w tej sytuacji należy wliczyć wartość pozostawionej nieruchomości oraz wartość budynku mieszkalnego – jeżeli taki wchodzi w skład gospodarstwa. Tak uzyskaną kwotę należy następnie pomniejszyć o wartość długów – tutaj wysokość pozostającego do spłaty kredytu hipotecznego. W związku z tym, że jest trzech spadkobierców – każdy dziedziczy po 1/3 – każdy z nich będzie zobowiązany do uiszczenia podatku liczonego od 1/3 wartości całego spadku albowiem obowiązek podatkowy obciąża każdego spadkobiercę z osobna.
Jeżeli w skład spadku wchodzi budynek mieszkalny - nie wlicza się do podstawy opodatkowania jego wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku, przy założeniu, że spadkodawca nie posiada innego budynku lub lokalu mieszkalnego (chyba że zrzeknie sie go na rzecz swych zstępnych -dzieci, wnuków) i będzie zamieszkiwał w nabytym budynku przez 5 lat.
Od ustalonej powyżej wysokości podstawy opodatkowania należy odliczyć tzw. kwotę wolną od podatku – 9.637 zł i od niej dopiero liczyć wysokość podatku (przy podstawie: do 10.278 zł – 3%, od 10.278 zł do 20.556 zł – 308,30 zł i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł, powyżej 20.556 zł – 822,20 zł i 7 % nadwyżki ponad tą kwotę)
Dla ustalania podatku od spadku nie ma znaczenia sposób podziału spadku dokonany przez spadkobierców. Podatek nalicza sie bowiem na moment przyjecia spadku – np. uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku i wg. stanu określonego w tym postanowieniu, które będzie stwierdzać jedynie ułamkową część spadku przysługującą każdemu spadkobiercy.
3.Opłata od stwierdzenia nabycia spadku wynosi 50 zł, za dokonanie wpisu do księgi wieczystej – 150 zł,
4.Jest to możliwe – w umowie o dział spadku możecie Państwo ustalić, że przysługującą Pani część spadku przypadnie bratu z ewentualnym obowiązkiem spłaty Pani – obowiązek ten dowolnie można rozłożyć na raty, odroczyć termin jego płatności, bądź w ogóle z niego zrezygnować,
5.również jest to możliwe. Brat może bowiem zawrzeć z ojcem umowę w formie aktu notarialnego o zrzeczeniu się przypadającego mu w przyszłości spadku po nim. Wówczas Pani może spadek po matce odrzucić (jeżeli od chwili jej śmierci nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy) – spadek przypadnie wówczas ojcu i bratu po połowie. Może Pani również przekazać swój udział bratu w ramach umowy o dział spadku.

Słowa kluczowe

dział spadku · podatek od spadków i darowizn · dziedziczenie ustawowe ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120