Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo rodzinne - Pokrewieństwo

Dostępne tematy:

Alimenty

Przesłanki domagania się alimentów, wysokość alimentów, alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz byłego małżonka po rozwodzie, uchylanie obowiązku alimentacyjnego, zmiana wysokości alimentów.

Prawo do osobistej styczności z dzieckiem

Prawo rodziców do osobistych kontaktów z dzieckiem, niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa przed sądem, osoby uprawnione do domagania się ustalenia ojcostwa, terminy dochodzenia ustalenia ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

Uznanie dziecka i unieważnienie uznania

Uznanie dziecka przed sądem, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, uznanie dziecka przez ojca nie będącego mężem matki dziecka, przesłanki i terminy powództwa o unieważnienie uznania dziecka.

Władza rodzicielska

Wykonywanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej.