Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo pracy - Urlopy pracownicze

Dostępne tematy:

Urlop na żądanie

Urlop wypoczynkowy udzielany przez pracodawcę w wymiarze 4 dni w ciągu roku na żądanie pracownika, zgłoszone pracodawcy najpóźniej w dniu, w którym pracownik zamierza skorzystać z urlopu, przed rozpoczęciem pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Podstawy do ustalania wymiaru, wliczanie okresów nauki.