Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Czas pracy

Prawo pracy - Czas pracy - Czas pracy nauczycieli

2006-08-31Praca nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych

Pytanie:Ustalam grafik przydziału godzin dla wychowawców internatu specjalnego ośrodka szkolno – wycho

Odpowiedź:Nie ma przeszkód, by godziny ponadwymiarowe przypadały w sobotę i niedzielę. Co do zasady bowiem w s

Prawo pracy » Czas pracy » Czas pracy nauczycieli