Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start » Prawo pracy » Bezrobocie

Prawo pracy - Bezrobocie - Zasiłek dla bezrobotnych

2006-11-10Staż pracy wymagany do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych

Pytanie:Pragnę się dowiedzieć czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych,jeśli byłam zatrudniona na okres pr

Odpowiedź:Będzie miała Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo to przysługuje, gdy bezrobotny w okresi

Prawo pracy » Bezrobocie » Zasiłek dla bezrobotnych