Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Pomoc i ubezpieczenia społeczne » Wypadki przy pracy i choroby zawodowe » Uprawnienia z tytułu wypadku przy pracy

Pomoc i ubezpieczenia społeczne - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - Uprawnienia z tytułu wypadku przy pracy

2006-09-21

Postępowanie w sytuacji, gdy pracodawca odmawia sporządzenia protokołu powypadkowego

Pytanie

Mam 23 lata. Pracuję w hipermarkecie przy wykładaniu towaru. W zeszłym tygodniu uległam wypadkowi w pracy. Przez nieuwagę jeden z pracowników najechał mi na stopę ciężkim tzw. paleciakiem. W wyniku tego mam złamaną nogę w dwóch miejscach i zmiażdżone palce u stopy. Po tym zdarzeniu nie została mi udzielona żadna pomoc ze strony sklepu. Kiedy moja przełożona zobaczyła co się stało kazała mnie wynieś żebym \"nie robiła szopek z płaczem\" i absolutnie zakazała wzywać pogotowie. Kiedy pracownicy zaczęli prosić żeby chociaż przyniosła apteczkę powiedziała, że żadnych apteczek tu nie ma. \"zróbcie z nią co chcecie tylko natychmiast zabierzcie mi ja z terenu marketu\". Dwóch kolegów wyniosło mnie z marketu i odwiozło mnie do szpitala. Kierownictwo sklepu do dzisiaj nie zainteresowało sie moim stanem zdrowia. Na domiar złego okazało się, że nie dostanę żadnego odszkodowania z ubezpieczenia, gdyż mój bezpośredni pracodawca nie zgłosił mnie do ZUS-u (mimo, iż mam umowę zlecenie to zupełnie tak jak bym pracowała na czarno).
Tłumaczą teraz, że to wina marketu, bo to u nich stał się wypadek, a niezgłoszenie faktu zatrudnienia nie ma tu znaczenia. Market natomiast umywa ręce, bo przecież nie oni mnie bezpośrednio zatrudniali. Mam świadków którzy zgodzili sie mi pomóc w razie potrzeby. Ale nie wiem zupełnie co mam robić i jak sie za to zabrać.

Odpowiedź

W przedstawionej przez Panią sytuacji należy uznać, że będą przysługiwały Pani świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Na wstępie należy wskazać, że obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Wobec tego na zleceniodawcy ciążył obowiązek wniesienia do ZUS odpowiednich składek. Fakt, że tego nie uczynił, nie pozbawia Panią prawa do świadczeń przewidzianych ustawą wypadkową.
Ponadto nie ma znaczenia, że wypadek miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, skoro wykonywała tam Pani swoje obowiązki wynikające z umowy. Zleceniodawca miał zatem obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego przy obecności przedstawiciela supermarketu, gdzie miało to miejsce.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy (np. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie) wypłaca obecnie ZUS. Jednakże ZUS odmawia wypłaty jakichkolwiek świadczeń jeżeli nie został uprzednio sporządzony protokół powypadkowy.

Zatem w Pani sytuacji – w pierwszej kolejności powinna Pani zwrócić się do pracodawcy o sporządzenie protokołu powypadkowego. Jeżeli nie będzie chciał tego uczynić, powinna Pani wytoczyć przeciwko niemu powództwo (przed sądem pracy) o ustalenie, że uległa Pani wypadkowi przy pracy.

Wypadkiem przy pracy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W naszej ocenie zatem wszystkie przesłanki zostały spełnione – było to niewątpliwie zdarzenie nagłe. Wywołane było przyczyną zewnętrzną – najechaniem wózkiem przez innego pracownika, dodatkowo wskutek jego nieostrożności. Do zdarzenia doszło w trakcie i w związku z wykonywaną przez Panią pracą.

W uzasadnieniu pozwu należy opisać dokładnie okoliczności wypadku przy pracy, wskazać jego miejsce, przyczynę, zaznaczyć, że miało to miejsce w trakcie wykonywania przez Panią obowiązków wynikających z umowy. Od razu należy wskazać świadków (wraz z adresami), którzy potwierdzą Pani wersję.
W przypadku pozytywnego orzeczenia będzie Pani mogła zwrócić sie do ZUS o wypłatę stosownych świadczeń.

Słowa kluczowe

wypadek przy pracy ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120