Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Pomoc i ubezpieczenia społeczne » Renty » Renta rodzinna

Pomoc i ubezpieczenia społeczne - Renty - Renta rodzinna

2006-10-10

Warunki jakie musi spełnić wdowa, by uzyskać rentę rodzinną po mężu

Pytanie

Jakie warunki musi spełniać wdowa po górniku, by otrzymać prawo do renty rodzinnej? ZUS odmówił przyznania renty uzasadniając swą decyzje tym, że wdowa w chwili śmierci męża nie miała ukończonych 45 lat. Czy słusznie? Przez rok czasu dostawała tylko, a teraz jest bez środków do życia.

Odpowiedź

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie ma tu znaczenia, czy chodzi o wdowę po górniku czy o wdowę po każdym innym pracowniku. Warunki uzyskania renty rodzinnej przez wdowę są bowiem takie same dla wszystkich.
Zatem wdowa, by uzyskać to świadczenie musi spełnić jeden z następujących warunków:
- w chwili śmierci męża mieć ukończone 50 lat bądź ukończyć je w ciągu 5 lat od daty śmierci albo
- być niezdolną do pracy w dacie śmierci męża bądź stać się niezdolną do pracy wciągu 5lat od daty śmierci męża, albo
- wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej, renta przysługuje również, jeżeli wdowa ukończy wiek 50 lat bądź stanie się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od ustania wychowywania wskazanych wyżej osób.

Wdowie, która nie spełnia żadnych z wyżej wymienionych warunków można przyznać rentę na okres jednego roku jeżeli nie ma niezbędnych źródeł utrzymania.

Słowa kluczowe

renta rodzinna ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120