Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo administracyjne » Samorząd terytorialny » Uchwały władz samorządowych

Prawo administracyjne - Samorząd terytorialny - Uchwały władz samorządowych

2006-11-28

Ważność uchwały podjetej po zamknieciu posiedzenia rady miejskiej

Pytanie

Nowo wybrany radny \"nestor\" prowadzi pierwszą sesję rady gminy. Po zaprzysiężeniu radnych ogłasza przerwę w obradach do 30 listopada ( czyli do czasu wybrania nowego wójta). Część radnych wspólnie z nestorem opuszcza salę . Pozostała grupa pozostaje i dokonuje z pośród siebie wyboru nowego przewodniczącego rady gminy i jego zastępcę. Pytanie : czy pomimo przerwania sesji przez radnego nestora pozostali radni mogli dokonać wyboru przewodniczącego, czy taki wybór jest zgodny z prawem.?

Odpowiedź

Rada gminy może obradować i podejmować uchwały tylko i wyłacznie na sesjach, co wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Skoro została ogłoszona przerwa do 30 listopada to w przerwie nie mogą być podejmowane żadne uchwały, ponieważ będą one nieważne.
Na marginesie tylko można wskazać, iż dla ważności uchwały powołującej przewodniczącego rady wymagana jest ponadto obecność co najmniej połowy członków rady. Wybór musi być dokonany bezwzględną liczbą głosów, co oznacza połowę obecnych radnych plus jeden.
Uchwałę rady sprzeczną sprawem, nieważną może zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego każdy, kto ma w tym interes prawny.
W tej sytuacji może to zrobić np. grupa radnych nieobecnych podczas niezgodnego z prawem wyboru przewodniczącego rady.

Słowa kluczowe

rada gminy · uchwała rady gminy ·

drukuj

Podziękowanie

Przedstawiona powyżej interpretacja przepisów prawa w pełni pokrywa się z moim stanem wiedzy. Bardzo dziękuje za utwierdzenie w przekonaniu że tzw. "nocna zmiana" nie miała prawa do wybierania "swojego" przewodniczącego rady gminy.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.