Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę » Potrącenia z wynagrodzenia

Prawo pracy - Wynagrodzenie za pracę - Potrącenia z wynagrodzenia

2006-09-29

Ograniczenia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Pytanie

Czy w 2003 r. Kodeks pracy przewidywał potrącenie całości wynagrodzenia pracownika? Na potrącenie składały się zajęcie komornicze oraz rata z pożyczki z funduszu remontowego, rata kredytu na mocy porozumienia z Bankiem Pocztowym. (preferencja tego kredytu polegała na obniżeniu oprocentowania pod warunkiem bezpośredniego potrącania rat z wynagrodzenia). Należności banku były potrącane z mojego wynagrodzenia w wysokości pozostałych wolnych środków. Sytuacja ta zmieniła się w 2004 r. w lutym, kiedy wg pracownika firmy zmieniły się przepisy, wówczas zaprzestano również potrąceń na spłatę kredytu w Banku Pocztowym.
Czy sumując wszelkie zobowiązania można było potrącać jednocześnie wszystko bez zachowania jakiejkolwiek gwarancji?
Nadmieniam, iż obecnie nadal mam zajęcie komornicze i realizowane są potrącenia z zachowaniem gwarancji i na pobory otrzymuję część wynagrodzenia około 647 zł pomniejszone o składkę ubezpieczeniową i ratę pożyczki remontowej tj. 544 zł.

Odpowiedź

W opisanej przez Panią sytuacji wszystko odbywało się zgodnie z prawem.
Przede wszystkim należy odróżnić kwoty potrącane z wynagrodzenia za pracę na podstawie tytułów wykonawczych (np. wyroków i postanowień sądów) od innych kwot potrącanych za zgodą pracownika.
Co do tych pierwszych zawsze istniały ograniczenia – z jednej strony poprzez określenie części wynagrodzenia, która nie podlega potraceniu – 2/5 przy należnościach alimentacyjnych i ½ przy pozostałych, z drugiej strony poprzez określenie kwoty wolnej od potrąceń – w zależności od rodzaju długu – minimalne wynagrodzenie lub jego procentowa część.
Co się zaś tyczy kwot potrącanych za pisemną zgoda wyrażoną przez pracownika (jak w Pani przypadku – raty kredytu) to faktycznie do 30 maja 2004r. (nie do lutego) mogły być one potrącane do pełnej wysokości wynagrodzenia. Od 01.06.2004r. wszedł w życie przepis Kodeksu pracy (art.91), który ogranicza również te potrącenia dobrowolne, poprzez wskazanie kwot wolnych od potrąceń. I tak w przypadku dobrowolnych potrąceń na rzecz pracodawcy jest to kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, przy należnościach innych podmiotów – 80% tego wynagrodzenia. Zatem po tej dacie nie ma już możliwości, nawet za zgodą pracownika, potrącania całości jego wynagrodzenia, niezależnie od źródła długu.

Słowa kluczowe

wynagrodzenie za pracę · potrącenia z wynagrodzenia za pracę ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120