Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Własność i inne prawa rzeczowe » Prawo wodne

Prawo cywilne - Własność i inne prawa rzeczowe - Prawo wodne

2006-09-05

Legalność opłat za przejście przez nieruchomość przyległą do wód publicznych

Pytanie

Chciałbym uzyskać odpowiedz na pytanie: na jakiej podstawie właściciel pola namiotowego lub ośrodka wczasowego pobiera opłatę za przejście przez jego teren nad jezioro na plażę.
Z tego, co mi wiadomo jezioro nie jest prywatną własnością, a każdy obywatel powinien mieć nieograniczony dostęp do plaży i wody.
Stosowane są nawet praktyki stawiania płotów betonowych (bardzo szpeci te ogrodzenie i w dodatku jest postawione w pasie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego) oczywiście w celu skierowania potencjalnych klientów do stołówki i sklepu ponieważ na skróty do jeziora nie można bo ośrodek posiada tylko jedno wejście a rozciąga się przez 1/3 jeziora.

Odpowiedź

W przypadku wód publicznych (stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego) ustawa Prawo wodne pozwala każdemu na tzw. powszechne korzystanie z tych wód. Powszechne korzystanie służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.
Prawo do powszechnego korzystania nakłada na właściciela nieruchomości przyległej do takiej wody określone obowiązki. Przede wszystkim właściciel takiej nieruchomości nie może jej grodzić w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, nie może również zakazywać lub uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar (art. 27). Wynika zatem z tego, że pas wybrzeża szerokości 1,5 m, przylegającego do wód publicznych, musi być udostępniony wszystkim, niezależnie od tego kto jest właścicielem nieruchomości.
Ponadto art. 28 Prawa wodnego nakłada na właściciela nieruchomości przyległej do wód publicznych kolejne obowiązki. Jest on bowiem zobowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający opisane wyżej powszechne korzystanie. Przepis ten jednak nie uprawnia takiego właściciela do pobierania opłat za przejście przez jego nieruchomość. Może on natomiast domagać się, by wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji wyznaczył część jego nieruchomości umożliwiającą dostęp do wody – w takiej sytuacji przysługuje mu odszkodowanie z budżetu gminy. Sytuacja zatem gdy właściciel pobiera dodatkowe opłaty za przejście przez jego nieruchomość do wody objętej powszechnym korzystaniem jest niedopuszczalna.
Można sobie natomiast wyobrazić sytuację, szczególnie przy nieruchomościach rozciągających się na większej części linii brzegowej jeziora, stawu itp., że poza częścią nieruchomości wyznaczoną decyzją wójta, właściciel nieruchomości udostępni jeszcze inne przejścia. W takiej sytuacji będzie uprawniony, w naszej ocenie, do pobierania opłat za korzystanie z tych pozostałych, utworzonych z własnej inicjatywy przejść.

Słowa kluczowe

prawo wodne · powszechne korzystanie z wód ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120