Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Własność i inne prawa rzeczowe » Nieruchomości

Prawo cywilne - Własność i inne prawa rzeczowe - Nieruchomości

2007-03-01

Dalsza sprzedaż mieszkania komunalnego, a prawo do bonifikaty

Pytanie

Mam pytanie dotyczące sprzedaży wykupionego mieszkania komunalnego bez utraty bonifikaty.
Jeżeli rodzice zbyliby wykupione mieszkanie komunalne na rzecz osoby bliskiej, to czy ta osoba może sprzedać mieszkanie bez zwrotu bonifikaty, przed upływem 5 lat od wykupienia mieszkania przez rodziców?

Odpowiedź

Niestety na takie pytanie nie mozna udzielić kategorycznej odpowiedzi.
Część przedstawicieli doktryny twierdzi, że przepisy o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy kupnie mieszkania komunalnego dotyczą tylko nabywcy pierwotnego. Zatem w sytuacji, gdy przed upływem 5 lat nabywca ten sprzedał czy podarował nieruchomość osobie bliskiej, a ta zbyła ją obcej osobie - nie powstanie obowiązek zwrotu bonifikaty (Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz pod red. Gerarda Bieńka, Warszawa 2005).
Istnieje też stanowisko odmienne - w tym Sądu Njawyższego, z którego wynika, że przepis o obowiązku zwrotu bonifikaty należy również stosować do kolejnych nabywaców lokalu komunalnego. Zatem obowiązek ten będzie obciążał również osobę bliską, która nabyła lokal od nabywcy pierwotnego. (uchwała SN z 06.11.2002 r., III CZP 59/2002 (OSNC 2003, nr 7-8, poz. 101)
Przy takiej rozbieżności zdań należy wskazać, iż zbycie lokalu o jakim mowa w pytaniu może wiązać się z poważnym ryzykiem powstania obowiązku zwrotu bonifikaty.

Słowa kluczowe

nieruchomość · mieszkanie komunalne · wykup mieszkania ·

Powiązania

Sprzedaż wykupionego mieszkania komunalnego bez utraty bonifikaty |

drukuj

Podziękowanie

serdecznie dziękuję za odpowiedzi na moje pytania