Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Umowy » Zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie

Prawo cywilne - Umowy - Zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie

2006-08-23

Spłata długów z działalności gospodarczej prowadzonej z byłym mężęm

Pytanie

Prowadziłam sklep wspólnie z mężem ale rozwiedliśmy sie i założyłam nową działalność w tym samym miejscu co poprzedni sklep. Zamawiałam towar u tych samych producentów.
Płacąc za dostarczony towar nie zauważyłam, że na potwierdzeniu wpłaty dostawca wpisał numery faktur jeszcze z okresu prowadzenia działalności z mężem, zaliczając zapłatę no poczet tych zaległych dostaw. Czy ten producent ma prawo w potwierdzeniach zapłaty wpisywać zaległe faktury z 2004r. i czy on ma prawo żądać ode mnie tych pieniędzy, skoro na potwierdzeniach widnieje nazwa mojej firmy a nie tej prowadzonej poprzednio z mężem.

Odpowiedź

Przede wszystkim należy wskazać, że jeżeli z okresu, kiedy prowadziła Pani działalność gospodarczą wspólnie z mężem, pozostały nie spłacone długi, to nadal odpowiadacie za nie Państwo solidarnie. Oznacza to, że obecnie wierzyciel może żądać według własnego wyboru – albo od Pani albo od męża zapłaty całości zaległej kwoty. Nie ma natomiast znaczenia, że obecnie nie prowadzi Pani już działalności z mężem.
Za powstałe wówczas długi odpowiadacie Państwo osobiście, albowiem firma prowadzona przez osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie stanowi odrębnego od tych osób podmiotu, który byłby odpowiedzialny za zobowiązania. Za długi powstałe przy prowadzeniu takiej działalności odpowiada osobiście osoba, która ją prowadzi, niezależnie od tego czy robi to nadal, czy założyła już nową działalność gospodarczą

Natomiast w sytuacji, gdy dłużnik ma wobec wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju, to dokonując spłaty może wskazać, który dług spłaca. Jeżeli dłużnik nie wskaże wyraźnie jaki dług zamierza spłacić wówczas wierzyciel ma prawo samodzielnie zdecydować, na poczet którego długu zaliczy ta spłatę.
W tej sprawie zatem wierzyciel miał prawo do określania na poczet jakiego długu przyjmuje od Pani zapłatę, albowiem Pani tego nie uczyniła. Na przyszłość powinna Pani zatem wyraźnie wskazywać (najlepiej pisemnie), który dług, należność za jaką fakturę spłaca. Wierzyciel nie będzie miał prawa odmówić tej spłaty.

Słowa kluczowe

spłata długu · wykonanie zobowiązania · dług ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120