Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Umowy » Kredyty i pożyczki

Prawo cywilne - Umowy - Kredyty i pożyczki

2006-08-09

Zwrot pożyczki zaciągnietej na rzecz osoby trzeciej

Pytanie

Zaciągnąłem pożyczkę w kwocie 2.000 zł i przekazałem ją mojej narzeczonej, która zobowiązała się samodzielnie spłacać kolejne raty bezposrednio do banku. Obecnie nie jesteśmy już razem, a spłaty ustały. Czuję się oszukany. Co powinienem zrobić, by odzyskać pieniądze?

Odpowiedź

Co do obowiązku spłaty pożyczki - skoro tylko Pan ją zaciągnął, to Pan ma obowiązek ją spłacić. Dla banku nie ma znaczenia to w jaki sposób pożyczka została wykorzystana, w szczególności nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, iż w związku z tym, że kwota pożyczki przekazana została na rzecz innej osoby, to ta osoba będzie w jakikolwiek sposób zobowiązana wobec banku.

Uwagi

Inną natomiast kwestią są rozliczenia między Panem a byłą narzeczoną. Twierdzi Pan, że zobowiązała się ona samodzielnie spłacać pożyczkę do banku. W takim razie można mówić w tym przypadku o umowie pożyczki (pamietac należy, że umowę, poza kilkoma wyjatkami, możemy zawrzeć również w formie ustnej) zawartej pomiędzy Panem a byłą narzeczoną i na tej podstawie może Pan żądać od niej zwrotu odpowiedniej kwoty. Jedyne trudności jakie mogą sie pojawić to problem z udowodnieniem czy w rzeczywistości doszło do zawarcia takiej umowy. Jeżeli ewentualnie doszłoby do postępowania sądowego, to na Panu będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zawarliście umowę tej treści. Można to udowodnić chociażby poprzez zeznania świadków, którzy o umowie tej wiedzieli, bądź innymi środkami - np. potwierdzeniem przelewu tej kwoty na konto narzeczonej, o ile taki miał miejsce.

Słowa kluczowe

pożyczka · zwrot pożyczki ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120