Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Spadki » Dział spadku

Prawo cywilne - Spadki - Dział spadku

2006-09-21

Ustalanie wartości spadku przy jego podziale

Pytanie

W zeszłym roku mój mąż zginął w wypadku samochodowym, a byliśmy w trakcie budowy domu, nie mieliśmy dzieci. Ja odziedziczyłam 50% części po mężu i jego rodzice po 25%. Chciałam dalej kontynuować budowę. Obecnie dom jest w stanie surowym zamkniętym z tynkami i posadzkami, a ja mam szereg zaciągniętych kredytów. Złożyłam w sądzie wniosek o dział spadku ze spłatą części teściów. We wniosku podałam wartość do spłaty na dzień otwarcia spadku (wartość została oszacowana przez kierownika budowy i była podstawą do wniesienia opłaty do urzędu skarbowego), bez wartości prac włożonych wyłącznie moimi siłami i kosztami już po śmierci męża. Czy w związku z tym teściowie nie mając żadnych dokumentów, rachunków na swój wkład w dalszą budowę domu po śmierci mojego męża mogą podważyć złożony przeze mnie wniosek?

Odpowiedź

Wartość nieruchomości, na potrzeby działu spadku, będzie ustalana według stanu na dzień otwarcia spadku – czyli śmierci męża, a na podstawie cen obowiązujących w chwili wydania postanowienia o dziale spadku.
Wobec tego powinna przedstawić przed sądem wszelkie dowody wskazujące na to w jakim stanie zaawansowania była budowa na dzień śmierci męża oraz na jaką wartość należy szacować nieruchomość wg stanu z tej daty.
Jeżeli razem z mężem zaciągnęli Państwo jeszcze za jego życia kredyty, pożyczki, które pozostawały do spłaty po tej dacie – również powinna Pani przedstawić je przed sądem – długi wchodzą również do spadku - posłużą zatem do ustalenia faktycznej wartości nabytego spadku (aktywów).
Konieczne zatem będzie przedłożenie przed sądem wszystkich wymienionych powyżej dokumentów.

Słowa kluczowe

dział spadku · dziedziczenie ustawowe ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120